Tarief

Het basistarief voor mijn werkzaamheden is € 75,00 per uur exclusief BTW en vergoeding van eventuele (vooraf kortgesloten) reis- en onkosten.

Notuleren

Het basistarief voor notuleren is € 115,00 per ‘vergader’uur (exclusief BTW en vergoeding van reis- en onkosten). In dit tarief is de voorbereiding en uitwerking inbegrepen. Je krijgt voor dit bedrag binnen vier werkdagen een uitgebreid samenvattend verslag. Voor een besluitenlijst of juist een woordelijk verslag gelden andere tarieven.
Over het uitwerken van een geluidsopname (transcriptie) of het toepassen van een wachttarief als er meerdere opvolgende besprekingen moeten worden genotuleerd overleg ik graag met je (zie Contact).